Biografija

Mario Trifunović rođen je 1990. u Frankfurtu. Radi kao teolog i novinar.

Kontakt:
mt@medienkreativ.com
trifunovic.mario@gmail.com